Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie

Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie

10 grudnia zapraszamy na Mikołajkowe Spotkanie Rodzin Adopcyjnych!

Rodziców prosimy o przyniesienie czytelnie opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka prezentów (w kwocie do 50 zł)
i wrzucenie ich w worki Mikołaja kilkanaście minut przed mszą świętą.


Witaj na naszej stronie!

Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie jest placówką niepubliczną, powołaną dekretem Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej. Działalność podjął 1 października 1994.

Celem działalności, określonej przez statut, jest zapobieganie sieroctwu społecznemu przez stworzenie każdemu dziecku możliwości rozwoju w najbardziej korzystnym środowisku rodzinnym: naturalnym – przez pomoc rodzinie biologicznej lub zastępczym – przez przygotowanie rodziny adopcyjnej.

Otwórzmy nasze domy, zamknijmy domy dziecka!


WAŻNE! POMÓŻ!

Nie jesteśmy uprawnieni do odpisu 1%, gdyż nie mamy samodzielności prawnej. Jeśli chcesz jednak wesprzeć bezpośrednio działania Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego możesz to zrobić wpłacając darowiznę.

Przeczytaj i podejmij decyzję.

Dziękujemy w imieniu Tych, którzy szybciej znajdą się w Prawdziwym Domu


W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.), rola i zakres zadań Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie na ul. Ratuszowej 5 uległy zmianie. Z dniem 1 stycznia 2012r. adopcja jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez samorząd województwa. Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie nadal współpracuje z samorządem, tym razem szczebla wojewódzkiego.
Od 2012 roku nadal posiada uprawnienia do realizacji adopcji krajowych i zagranicznych w ramach środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa, na podstawie umowy w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego, zawartej pomiędzy jego organem założycielskim, Diecezją Warszawsko-Praską, a Samorządem Województwa Mazowieckiego.

–>

Skip to content