Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie

Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie

Praca z kandydatami na rodziców adopcyjnych

Praca z kandydatami na rodziców adopcyjnych

Formacja zastępczego środowiska rodzinnego prowadzona jest indywidualnie z każdą rodziną przez Ośrodek i trwa przeciętnie około roku. Doskonalenie tej formacji trwa całe życie i jest wspomagane głównie przez zorganizowane środowisko rodzin adopcyjnych i zastępczych współpracujące z Ośrodkiem.

Etapy formacji rodziny obejmują:

  1. Informację wstępną, wyjaśnienie celów i założeń katolickiego punktu widzenia problemu sieroctwa społecznego i zastępczego środowiska rodzinnego oraz rejestrację kandydatów;
  2. Rzetelne rozpoznanie kandydatów i wywiady środowiskowe wraz z decyzją o dopuszczeniu do szkolenia;
  3. Formowanie kandydatów do adopcyjnego rodzicielstwa – program autorski “Służyć Najmniejszym” zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej;
  4. Zaopiniowanie kandydatów przez Komisję Kwalifikacyjną Ośrodka;
  5. Powierzenie rodzinie dziecka, pomoc w uregulowaniu sytuacji prawnej oraz konsultacje w rozwiązywaniu pojawiających się problemów emocjonalnych, wychowawczych i społecznych;
  6. Integrację rodziny ze środowiskiem rodzin adopcyjnych oraz aktywny udział w samoorganizacji i wzajemnej pomocy rodzin będących w tym środowisku.

Adopcja to długotrwały proces. Rozpoczyna się od pierwszej myśli na ten temat, dojrzewa nieraz miesiące, lata i trwa przez całe życie rodziny. Postanowienie o adopcji czyli przysposobieniu małoletniego wydaje Sąd Rodzinny. Według obowiązujących przepisów ośrodki adopcyjne mają na celu zdiagnozowanie i przygotowanie kandydatów do przyjęcia dziecka oraz pomoc w dopełnieniu formalności wymaganych przez sąd.
Rozpoznanie predyspozycji rodziny do trudów rodzicielstwa zastępczego prowadzone jest przez psychologów i pedagogów, z wykorzystaniem w razie potrzeby porad duszpasterskich.

Zanim nastąpi spotkanie z dzieckiem, kandydaci na rodziców adopcyjnych muszą dobrze zastanowić się nad swoją decyzją, umożliwić nam poznanie siebie, abyśmy mieli przekonanie, że małżeństwo, któremu będzie powierzony osierocony człowiek, stworzy mu kochającą, bezpieczną i mądrą rodzinę.

W dniu 01.07.2022 r. decyzją nr 13/2022/RA Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej został zatwierdzony autorski program szkolenia pt. „Służyć Najmniejszym”.

 

Kandydaci na rodziców adopcyjnych zachęcani są by dodatkowo uczestniczyć w weekendzie w ramach “Małżeńskich Dróg” lub „Spotkań Małżeńskich”.

Diagnoza i szkolenie w naszym Ośrodku trwa łącznie około roku, a okres oczekiwania na dziecko od momentu pozytywnego zaopiniowania przez Komisję Kwalifikacyjną zależy przede wszystkim od otwartości kandydatów na cechy i potrzeby dzieci, które są kwalifikowane do przysposobienia. Trwa najczęściej do roku. Dzieci powierzone do adopcji to dzieci samotnych matek, dysfunkcyjnych rodzin oraz dzieci z domów dziecka, rodzin zastępczych i pogotowi rodzinnych.

Rodzice, którzy adoptowali dziecko i pragną utrzymać dalszy kontakt z Ośrodkiem i z innymi rodzinami mają taką możliwość dzięki indywidualnym oraz niedzielnym spotkaniom Środowiska Rodzin Adopcyjnych . Zapraszamy również do współdziałania z Fundacją Rodzin Adopcyjnych.

INFORMACJE PRAKTYCZNE – jak to wygląda?

Jeśli chcielibyście adoptować dziecko i spełniacie odpowiednie warunki, zadzwońcie do naszego Ośrodka by umówić się na pierwszą rozmowę. Podczas niej obie strony poznają się i decydują, czy zapisać Was do Ośrodka. Przy zapisach pary otrzymują listę koniecznych do zgromadzenia dokumentów. Przyjmujemy pary z terenu całej Polski, jednak należy rozważyć, czy dalekie dojazdy nie utrudnią dobrego przygotowania do adopcji.

Ocena wstępna kandydatów następuje po skompletowaniu dokumentów oraz po diagnozie psychologiczno-pedagogicznej (wywiadzie w miejscu zamieszkania pary, rozmowie z psychologiem i testach psychologicznych). Jedynie pozytywna ocena wstępna umożliwia podjęcie szkolenia w Ośrodku, nie jest to jednak równoznaczne z końcową opinią kwalifikacyjną, pozwalającą na adopcję.

Podczas szkolenia pary w stałej grupie spotykają się w Ośrodku na zajęciach w godzinach wieczornych przeciętnie raz lub dwa razy w miesiącu. Zalecamy też udział w rekolekcjach weekendowych „Małżeńskie Drogi” lub „Spotkania Małżeńskie”. Po spełnieniu tych warunków następuje diagnoza końcowa – rozmowy z psychologiem, możliwe są też testy psychologiczne i rozmowa z duszpasterzem.

Komisja Kwalifikacyjna Ośrodka wydaje końcową opinię kwalifikacyjną ważną przez 36 miesięcy. Kandydaci otrzymują także świadectwo ukończenia szkolenia. Jedynie pozytywna opinia umożliwia przedstawienie kandydatom dziecka.

Przy adopcji kolejnego dziecka w naszym Ośrodku, zalecane szkolenie jest krótsze niż w przypadku przechodzenia drogi przygotowania po raz pierwszy.

Skip to content