Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie

Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie

Praca z dziećmi osieroconymi

Praca z dziećmi osieroconymi

Etapy pracy Ośrodka z osieroconymi dziećmi:

  1. Przyjmowanie zgłoszeń osieroconych i zagrożonych sieroctwem dzieci;
  2. Współpraca z osobami sprawującymi bieżącą pieczę nad dziećmi.
  3. Nawiązanie kontaktu i praca z rodziną naturalną dziecka;
  4. Regulacje sytuacji prawnej dziecka;
  5. Powierzenie dziecka rodzinie adopcyjnej, najszybciej jak to jest możliwe zgodnie z prawem.

Metody pracy nad ujawnianiem osieroconych i zagrożonych sieroctwem dzieci obejmują współpracę ze służbą zdrowia, domami dziecka, centrami pomocy rodzinie, oddziałami opieki społecznej administracji terenowej, policji i prokuratury (w przypadku porzuconych dzieci). Pomoc w regulacji sytuacji prawnej polega na współpracy z Sądami Rodzinnymi i Urzędami Stanu Cywilnego.

  • Jeśli jesteś rodzicem biologicznym i rozważasz oddanie dziecka do adopcji, skontaktuj się z nami jak najszybciej, nawet jeszcze w ciąży. Zadzwoń i umów się na wizytę. To do niczego nie zobowiązuje, a będziemy wtedy mieli czas, by razem z Tobą rozważyć wszelkie możliwości pomocy Tobie i Twemu dziecku. Dbaj o to, by mieć aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, lub paszport), bo jest niezbędny do załatwiania formalności prawnych.
  • Jeśli jesteś rodziną zastępczą lub opiekunem prawnym dziecka i zastanawiasz się, czy adopcja mogłaby być dla niego dobrą drogą – nie obawiaj się skontaktować z nami. Zastanowimy się nad tym razem, przedstawimy niezbędne kroki, a w razie braku innej możliwości sprawnej diagnozy psychologicznej dziecka, pomożemy także i w tym. Podpowiemy też, jak przygotować dziecko do adopcji.
  • Jeśli jesteś rodzicem adopcyjnym i borykasz się z problemami dziecka, zadzwoń do nas i umów się na spotkanie w Ośrodku. Poszukamy dróg wyjścia z trudnej sytuacji.
  • Jeśli jesteś nauczycielem lub wychowawcą dziecka adoptowanego, nie wiesz jak rozmawiać na ten temat z nim, z rodzicami, z klasą – skontaktuj się z nami.

 

Skip to content