Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie

Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie

Współpraca

Współpraca

“Byłem dzieckiem nie narodzonym i przyjęliście Mnie, pozwoliliście Mi się urodzić. Byłem dzieckiem opuszczonym i staliście się dla Mnie rodziną. Byłem dzieckiem osieroconym, a adoptowaliście Mnie, wychowując jak własne dziecię.”

Jan Paweł II, List do Rodzin

Naturalnym środowiskiem rozwoju każdego człowieka jest rodzina. W Polsce jest jednak obecnie bardzo dużo osieroconych dzieci, których nikt nie chce przyjąć do własnego domu, aby przygotować do dorosłego życia w społeczeństwie oraz nauczyć prawd wiary.

Apelujemy do rodzin katolickich, aby przyszły z pomocą osieroconym dzieciom. Może to być przyjęcie dziecka w formie rodziny adopcyjnej lub zastępczej, wspierającej potrzebujące dziecko w jego bardzo trudnym życiu. Niech nasze świadectwo wiary zadziwi pogan i niech mówią o nas, iż prawdziwie się miłujemy.

W Polsce są tysiące dzieci osieroconych społecznie, wychowywanych poza własną rodziną. Z tego ponad 15 tysięcy dzieci przebywa w domach dziecka i innych placówkach. Są to w znacznej liczbie dzieci w wieku szkolnym, często rodzeństwa, które na skutek przypadków losowych lub nieporadności własnych rodziców pozbawione są naturalnego środowiska rodzinnego i wychowania w duchu katolickim.

Rodzin, które chciałyby adoptować zdrowe dzieci w wieku niemowlęcym jest obecnie więcej niż przekazywanych do adopcji niemowląt. Natomiast rodzin wyrażających pragnienie przyjęcia starszych lub chorych dzieci jest bardzo mało. To zjawisko stanowi w pewnym stopniu miarę w jaki sposób katolickie społeczeństwo realizuje przykazanie miłości.

Ludzi zdecydowanych świadczyć dobro zapraszamy do współpracy!

1. Małżeństwa i rodziny katolickie pragnące wychowywać osierocone dzieci.

2. Wszystkich pragnących pomóc biednym rodzinom wielodzietnym, samotnym matkom, dziewczętom w ciąży.

3. Grupy wspólnotowe, ruchy katolickie przy parafiach do współpracy społecznej z Ośrodkiem.

4. Sponsorów i darczyńców, nasze konto: PEKAO S.A. O/Warszawa 95 1240 6074 1111 0000 4994 1603

Bardzo prosimy o modlitwę za dzieło adopcji – zwłaszcza o ludzi otwartych na przysposobienie dzieci chorych i niepełnosprawnych.


Skip to content