Comiesięczne spotkania Środowiska Rodzin Adopcyjnych

Szanowni Państwo!


Odpowiadając na potrzebę wielu rodzin, którym Ośrodek towarzyszył na drodze do rodzicielstwa, kontynuujemy comiesięczne spotkania Środowiska Rodzin Adopcyjnych. Chcielibyśmy spotykać się z Państwem i z Waszymi Dziećmi, aby wspólnie przeżyć Eucharystię, pogłębić nasz kontakt oraz wymienić doświadczenia.

Z powodu epidemii niedzielne spotkania środowiska rodzin KOA są zawieszone do odwołania. Prosimy o obserwowanie informacji o zmianach na naszej stronie głównej.


Dyrektor i Pracownicy
Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie