Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie

Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie

Warunki kwalifikacji rodzin adopcyjnych

Warunki kwalifikacji rodzin adopcyjnych

Ośrodek adopcyjny jest placówką reprezentującą interesy dziecka. Ze względu na jego dobro jest ono powierzane tej lub innej rodzinie. Małżonkowie, którzy starają się o to by być rodziną adopcyjną, muszą być poznani przez pracowników Ośrodka, przygotowani do podjęcia nowej roli społecznej oraz pozytywnie zaopiniowani przez Komisję Kwalifikacyjną Ośrodka.

Wymogi formalne dotyczące rodzin adopcyjnych kwalifikowanych w Katolickim Ośrodku Adopcyjnym w Warszawie:

  1. dojrzałość decyzji o przysposobieniu dziecka u obojga małżonków;
  2. kwalifikacje osobiste pozwalające na wywiązywanie się z obowiązków rodzicielskich w przyszłości;
  3. pełna zdolność do czynności prawnych, umożliwiająca sprawowanie władzy rodzicielskiej;
  4. niekaralność;
  5. małżeństwo sakramentalne trwające nie mniej niż 5 lat;
  6. warunki materialne i mieszkaniowe umożliwiające wychowywanie dziecka;
  7. różnica wieku miedzy starszym z małżonków a adoptowanym dzieckiem nie większa niż 40 lat;
  8. dobre zdrowie fizyczne i psychiczne kandydatów;
  9. uczestnictwo obojga małżonków w toku kwalifikacyjnym.

W indywidualnych przypadkach rozpatrujemy kandydatury samotnych kobiet.

Ośrodek zajmuje się także opiniowaniem na zlecenie Sądów adopcji wewnątrzrodzinnych i adopcji przez rodziny zastępcze (w tych wyjątkowych wypadkach nie wymagamy od opiniowanych związku sakramentalnego). Takie osoby przechodzą proces diagnozy i są opiniowane, lecz zazwyczaj nie są zobligowane do przechodzenia szkolenia.


Informacje na temat adopcji, zawarte na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znajdą Państwo tutaj:

https://www.gov.pl/web/rodzina/adopcja

Skip to content