Warunki kwalifikacji rodzin adopcyjnych

Ośrodek adopcyjny jest placówką reprezentującą interesy dziecka. Ze względu na jego dobro jest ono powierzane tej lub innej rodzinie. Małżonkowie, którzy starają się o to by być rodziną adopcyjną, muszą być poznani przez pracowników Ośrodka, przygotowani do podjęcia nowej roli społecznej oraz pozytywnie zaopiniowani przez Komisję Kwalifikacyjną Ośrodka.

Wymogi formalne dotyczące rodzin adopcyjnych kwalifikowanych w Katolickim Ośrodku Adopcyjnym w Warszawie:

  1. dojrzałość decyzji o przysposobieniu dziecka u obojga małżonków;
  2. kwalifikacje osobiste pozwalające na wywiązywanie się z obowiązków rodzicielskich w przyszłości;
  3. pełna zdolność do czynności prawnych, umożliwiająca sprawowanie władzy rodzicielskiej;
  4. niekaralność;
  5. małżeństwo sakramentalne trwające nie mniej niż 5 lat;
  6. warunki materialne i mieszkaniowe umożliwiające wychowywanie dziecka;
  7. różnica wieku miedzy starszym z małżonków a adoptowanym dzieckiem nie większa niż 40 lat;
  8. dobre zdrowie fizyczne i psychiczne kandydatów;
  9. uczestnictwo obojga małżonków w toku kwalifikacyjnym.

W indywidualnych przypadkach rozpatrujemy kandydatury samotnych kobiet.

Ośrodek zajmuje się także opiniowaniem na zlecenie Sądów adopcji wewnątrzrodzinnych i adopcji przez rodziny zastępcze (w tych wyjątkowych wypadkach nie wymagamy od opiniowanych związku sakramentalnego). Takie osoby przechodzą proces diagnozy i są opiniowane, lecz zazwyczaj nie są zobligowane do przechodzenia szkolenia.


Informacje na temat adopcji, zawarte na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znajdą Państwo tutaj:

https://www.gov.pl/web/rodzina/adopcja