Patroni

Naszemu ośrodkowi patronują Święci Archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał. Oto tekst dekretu księdza Biskupa Warszawsko-Praskiego Kazimierza Romaniuka z dnia 29 września 1997 roku, :

„Powierzając całą działalność Ośrodka Adopcyjnego i sam Ośrodek Bogu, dawcy wszelkiego życia, przez pośrednictwo Świętych Archaniołów, dekretem niniejszym ustanawiam Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, Patronami Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie. Uwielbiając Boga za dar tak wielkich Pośredników, proszę, aby Święci Archaniołowie byli ciągle wzywani w tej tak bardzo ważnej pracy Ośrodka. Na dalszą owocną pracę dla dobra wszystkich, a w szczególności dla tych najmniejszych, z serca błogosławię.
( – ) + Kazimierz Romaniuk Biskup Warszawsko – Praski”

Wdzięczni Księdzu Biskupowi za powierzenie naszej pracy tak potężnym Patronom, możemy zaświadczyć, że każdego dnia wspierają Oni nasze wysiłki i beznadziejne po ludzku sprawy życiowe stają się możliwymi do rozwiązania.

Pracownicy Ośrodka