Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie

Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie

Inne ośrodki adopcyjne w Polsce

Inne ośrodki adopcyjne w Polsce

Organizacja adopcji na Mazowszu

WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH UPRAWNIONIONYCH DO REALZICJI
PROCEDUR ADOPCYJNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

I. OŚRODKI PUBLICZNE
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie działający Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
ul. Grzybowska 80/82,
00-844 Warszawa
tel. 223768501
e – mail: woa.warszawa@mcps.com.pl
Dyrektor Bożena Sawicka

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny prowadzi Wojewódzki Bank Danych, a także zadania związane z prowadzeniem Centralnego Banku Danych (zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2013 r. poz. 851, na podstawie art. 163 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), włącznie z procesem kwalifikowania dzieci do adopcji zagranicznej, bez przeprowadzania procedur adopcji zagranicznej.

Oddziały Zamiejscowe Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego:

1. Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Ciechanowie
ul. Orylska 9
06-400 Ciechanów
tel. 23 673 56 09
e – mail: woa.ciechanow@mcps.com.pl
Kierownik Oddziału Iwona Zmitrowicz

2. Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Ostrołęce
ul. Piłsudskiego 38
07-410 Ostrołęka
tel. 29 717 03 04
e – mail: woa.ostroleka@mcps.com.pl
Kierownik Oddziału Eugenia Bachmura

3. Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Radomiu
ul. Mokra 2
26-610 Radom
tel. 48 331 11 50
e – mail: woa.radom@mcps.com.pl
Kierownik Oddziału Monika Bednarczyk

4. Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Siedlcach
ul. Dzieci Zamojszczyzny 39/33
08-110 Siedlce
tel. 25 644 06 30
e – mail: woa.siedlce@mcps.com.pl
Kierownik Oddziału Małgorzata Jaroszek

5. Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Płocku
ul. Kolegialna 19
09-402 Płock
E – mail: e – mail: woa.plock@mcps.com.pl
Kierownik Oddziału Krystyna Brudzyńska

II. OŚRODKI NIEPUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
1. Katolicki Ośrodek Adopcyjny
Diecezji Warszawsko – Praskiej w Warszawie
ul. Ratuszowa 5
03-461 Warszawa
tel.22 618 92 45 ‎
e – mail: katolickiosrodek@interia.pl
Dyrektor Ośrodka Zofia Dłutek

2. Ośrodek Adopcyjny
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie
ul. Kredytowa 1a/13
00-056 Warszawa
tel.22 826 22 15, 22 827 50 23
e – mail: tpd-osrodek@tpd-maz.org.pl
Dyrektor Ośrodka Monika Jagodzińska

3.Katolicki Ośrodek Adopcyjny
przy Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu
ul. Kościelna 5
26-604 Radom
tel.48 385 15 34
e – mail: oadopcyjny@caritas.pl,
Dyrektor Ośrodka Elżbieta Stolarczyk

III. ADOPCJA ZAGRANICZNA
Obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2017 r. (Monitor Polski z dn. 17 stycznia 2017 r. Poz. 35) – w województwie mazowieckim ośrodkiem adopcyjnym uprawnionym do prowadzenia adopcji zagranicznej jest:

Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie przy ul. Ratuszowej 5.

Ośrodki Adopcyjne w Polsce
Lp. Województwo Ośrodek
adopcyjny
Oddziały
zamiejscowe
Ośrodki adopcyjne
prowadzone przez
podmioty niepubliczne
1. dolnośląskie Ośrodek Adopcyjny DOPS
ul. Trzebnicka 42
50-230 Wrocław
tel./fax 71 782-38-80
dops.adopcje@dops.wroc.plWojewódzki Bank Danych
tel. 71 782-38-88
  Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny
ul. Katedralna 4/12
50-328 Wrocław
tel. 713271103
fax. 713229182apa@archidiecezja.wroc.pl Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy
Dziecku i Rodzinie “Nadzieja”
Ośrodek Adopcyjny
ul. Sobieskiego 80/1
58-500 Jelenia Góra
tel./fax 757525397
oaonadzieja.jg@gmail.com
2. kujawsko
– pomorskie
Kujawsko – Pomorski
Ośrodek Adopcyjny w Toruniu
ul. Konstytucji 3 Maja 40 A

87-100 Toruń
tel. 56 652-29-32
fax 56 621-06-72
e-mail: oaotorun@op.plWojewódzki Bank Danych
Oddział Zamiejscowy
w Bydgoszczy
ul. Karpacka 31

85-164 Bydgoszcz
tel./fax 523229628
tel. 525821412
e-mail:adopcjabydg@o2.plOddział Zamiejscowy w Jaksicach
ul. Sportowa 4

88-181 Jaksice
tel. 523511624
tel./fax. 523511600
e-mail: oaojaksice@op.plOddział Zamiejscowy we Włocławku
ul. Bechiego 2
87-800 Włocławek
tel. 542365989
e-mail: oao.wloclawek@op.pl
Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Toruniu
ul. Panny Marii 2
87-100 Toruń
tel./fax 56 6522626
603 947 542 adopcja@doao-torun.pl

Ośrodek Adopcyjny Caritas Diecezji Bydgoskiej im.  Św. Jana Pawła II

ul. Cienista 2, 85-819 Bydgoszcz tel./fax  52 375 36 05, tel. 724 56 00 10

e-mail: adopcja@ adopcja.lo.pl

3. lubelskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Ośrodek Adopcyjny w Lublinie
ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin
tel. 81 528-76-1681 528-76-18
tel./fax. 81 528-76-17
e-mail: adopcja.lublin@gmail.comWojewódzki Bank Danych
Ośrodek Adopcyjny
Filia Biała Podlaska
ul. Warszawska 14
21-500 Biała Podlaska
tel.: 83 343-64-54
e-mail: adopcja.bp@gmail.comOśrodek Adopcyjny
Filia Chełm

ul. Jedność 43
22-100 Chełm
tel. 82 565-54-23
e-mail: adopcja.chełm@gmail.comOśrodek Adopcyjny
Filia Zamość
ul. Promienna 4
22-400 Zamość
tel. 84 627-93-87
e-mail: adopcja.zamosc@gmail.com
 
4. lubuskie ROPS Ośrodek Adopcyjny
w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Kosynierów Gdyńskich 50 F
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 510 316 052Wojewódzki Bank DanychROPS Ośrodek Adopcyjny
w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 36
65-042 Zielona Góra
tel. 68 323 18 89
Ośrodek Adopcyjny „Żar” w Żarach

Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar”
ul. Wrocławska 5
68-200 Żary

tel. 68 452 72 85

5. łódzkie Regionalny Ośrodek Adopcyjny
w Łodzi

ul. Północna 27/29
91-420 Łódź
tel. 42 6302550Fax 42 6302554
e-mail.: roa@lodzkie.pl Wojewódzki Bank Danych
Filia Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego
w Piotrkowie Trybunalskim

al. 3 Maja 2
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 7339008
e-mail: oaopiotrkow@poczta.onet.pl
Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny
ul. Broniewskiego 1A
93-162 Łódź
tel. 42 6821888
e-mail: aoa@csr.org.plOśrodek Adopcyjny Łódzkiego Oddziału
Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
ul. Piłsudskiego 150/152
92-230 Łódź
e-mail: oao-lodz@wp.pl
6. małopolskie Małopolski Ośrodek Adopcyjny
w Krakowie
Aleja Pokoju 2 A
31-543 Kraków
tel. 12 4101340
e-mail: moakrakow@rops.krakow.pl
Wojewódzki Bank Danych
Małopolski Ośrodek Adopcyjny
Filia w Tarnowie

ul. Najświętszej Marii Panny 3
33-100 Tarnów
tel. 14 6220267
e-mail: moatarnow@rops.krakow.plROPS w Krakowie
Małopolski Ośrodek Adopcyjny
Filia w Nowym Sączu

ul. Podhalańska 18
33-300 Nowy Sącz
tel./fax 18 262 28 53
e-mail: moanowysacz@rops.krakow.pl
Stowarzyszenie “Pro Familia”
os. Zielone 1
31-968 Kraków
tel./fax. 126421216
e-mail: osrodek@profamilia.plOśrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Tarnowie
ul. Rynek 9
33-100 Tarnów
tel./fax. 14 6220267
e-mail: adopcja.tarnow@oatpd.plOśrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie
ul. Lenartowicza 14
31-138 Kraków
tel./fax. 12 6321171
e-mail: adopcja@oatpd.plOśrodek Adopcyjny
“Dzieło Pomocy Dzieciom”

ul. Rajska 10
31-124 Kraków
tel. 12 6310300, 12 6310301
fax. 12 6310302
rajska10@dpd.pl
7. mazowieckie Organizacje w woj. mazowieckim

 

http://www.mcps.com.pl/adopcja

8. opolskie Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Opolu
Ośrodek Adopcyjny

ul. Rejtana 5
45-331 Opole
tel. 77 4565586
Wojewódzki Bank Danych
 

Sekcja Zamiejscowa Ośrodka Adopcyjnego z siedzibą w Nysie

ul. Piłsudskiego 47
48-303 Nysa
tel. 77 407 80 54

e-mail: oa-nysa@rops-opole.pl

Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Opolu
Plac Katedralny 4
45-005 Opole
tel./fax 77 4419905
e-mail: adopcje@dfoz.pl
9. podkarpackie Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Rzeszowie
Ośrodek Adopcyjny

ul. Hetmańska 9
35-045 Rzeszów
tel. 17 850 79 20
e-mail: seketariat@rops.rzeszów.pl
Wojewódzki Bank Danych
10. podlaskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:
Ośrodek Adopcyjny w Białymstoku

ul. Kombatantów 7
15-110 Białystok
tel./fax  (85) 744 71 37
e-mail: adopcja.bialystok@rops-bialystok.plWojewódzki Bank Danych
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:
Ośrodek Adopcyjny w Białymstoku

Ośrodek Adopcyjny w Łomży
Al. Legionów 27
18-400 Łomżatel. 86 2164394
tel./fax. 86 2150064
e-mail: adopcja.lomza@rops-bialystok.pl
11. pomorskie Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku
(w strukturach Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego)
ul. Hallera 14
80-401 Gdańsk
tel. 58 58 341 46 07Fax 58 341 44 53
Wojewódzki Bank Danych
Ośrodek Adopcyjny
Fundacji „Dla Rodziny”

ul. Myśliwskie Wzgórze 18 A/2
80-283 Gdańsk
tel. 58 5110375Fax 58 3427869
e-mail: fundacjadlarodziny@gmail.com
12. śląskie Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny
w Katowicach

ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
tel. 32 7306897

e-mail: woa@rops-katowice.pl

 

Wojewódzki Bank Danych
Filia w Sosnowcu

ul. Krzywa 2
41-200 Sosnowiec
tel. 32 2668419
e-mail: osrodek@adopcja.sosnowiec.plWojewódzki Ośrodek Adopcyjny
Filia w Bielsku Białej

ul. Potok 6
43-382 Bielsko Biała
tel. 33 8150984oaobielskob@poczta.onet.plWojewódzki Ośrodek Adopcyjny
Filia w Częstochowie

ul. Sobieskiego 17 B
42-200 Częstochowa
tel. 34 3614911osrodek@adopcje.czest.plWojewódzki Ośrodek Adopcyjny
Filia w Rybniku

ul. Floriańska 28
44-217 Rybnik
tel. 32 4240435aorybnik@oaorybnik.plWojewódzki Ośrodek Adopcyjny
Filia w Wodzisławiu Śląskim

ul Wałowa 30
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 4545083adopcjawodz@onet.eu
Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny
ul. Skautów 1

41-200 Sosnowiec tel. 32 2695170fax: (32) 292 98 93e-mail: doa.sosnowiec@gmail.comOśrodek Adopcyjny
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

ul. Nowowiejskiego 3
42-200 Częstochowa
tel./fax 34 3680339
13. świętokrzyskie Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny
ul. IX Wieków Kielc 4
25-516 Kielce
tel. 41 3626189,Fax. 41/362 59 25 wew. 712soa@sejmik.kielce.plWojewódzki Bank Danych
 
14. warmińsko-mazurskie Warmińsko – Mazurski
Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie

ul. Żołnierska 11 c
10-049 Olsztyn
tel./fax. 89 5349594
e-mail: oao.olsztyn@op.plWojewódzki Bank Danych
Warmińsko – Mazurski
Ośrodek Adopcyjny
Filia w Elblągu

ul. Hetmańska 31, Elbląg
tel./fax. 55 2362949
e-mail: oao-elblag@o2.plWarmińsko – Mazurski
Ośrodek Adopcyjny
Filia w Ełku

ul. Słowackiego 15a 19-300 Ełk
tel./fax. 87 6213825
e-mail: oao-elk@o2.pl
15. wielkopolskie Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny
ul. Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań
tel. 61 8567345
e-mail: woapoznan@rops.poznan.plWojewódzki Bank Danych
Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny
Filia w Lesznie

ul. Jana Pawła II 12
64-100 Leszno
tel. 65 5263008
e-mail: woaleszno@rops. poznan.plWielkopolski Ośrodek Adopcyjny
Filia w Pile

ul. Drygasa 2964-920 Piła
tel. 67 2153041woapila@rops.poznan.pl
Chrześcijański Ośrodek Adopcyjny “Pro Familia” w Poznaniu

61 – 522 Poznań, ul. Kosińskiego 27
tel./fax 61 628 21 85
profamilia@tprngo.pl

 

Ośrodek Adopcyjny
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kaliszu

ul. Skalmierzycka 10
62-800 Kalisz
tel. 62 7572106

Ośrodek Adopcyjny
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie

ul. Noskowskiego 1A
62-510 Konin
tel. 63 2423471
e-mail: oaokonin@wp.pl

16. zachodniopomorskie Publiczny Ośrodek Adopcyjny
w Szczecinie

ul. Starzyńskiego 3-4
70-506 Szczecin
tel. 91 4253660
fax. 91 4253667e-mail: poaszczecin@wzp.pl Wojewódzki Bank DanychPubliczny Ośrodek Adopcyjny
w Koszalinie

ul. Monte Cassino 2
75-412 Koszalin
tel. 94 3432562e-mail: poa@ta.pl
  Ośrodek Adopcyjny
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej

ul. Mickiewicza 3
70-383 Szczecin
Tel. 91 4425085fax 91 88 65 480
e-mail: adopcje@adopcje.plOśrodek Adopcyjny Fundacji “Mam Dom”
al. Wojska Polskiego 78
70-482 Szczecin
tel. 914221444e-mail: biuro@mamdom.org
Ośrodki katolickie
Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie
http://www.adopcja.org

Ośrodek Adopcyjny im. Jana Pawła II Caritas Diecezji Bydgoskiej w Bydgoszczy
http://www.adopcja.lo.pl

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
http://www.adopcja.net

Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Opolu
http://www.dfoz.pl

Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu
http://www.radom.caritas.pl/katolicki-osrodek-adopcyjny

Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej w Szczecinie
http://www.adopcje.pl

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny we Wrocławiu
http://adopcja.wroclaw.pl/

Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Toruniu
http://doao-torun.pl/

Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Sosnowcu
http://rodzina.sosnowiec.pl/adopcja/

Chrześcijański Ośrodek Adopcyjny “Pro Familia” w Poznaniu
http://www.tprngo.pl/profamilia/

Ośrodek Adopcyjny “Dzieło Pomocy Dzieciom” w Krakowie
http://www.dpd.pl/dpd/osrodek-adopcyjny

Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp.
http://www.caritaszg.pl/strona.php/295_diecezjalny_osrodek_adopcyjny.html

Skip to content