Niedziela Palmowa 2011

W Niedzielę Palmową 17. kwietnia na mszy świętej i spotkaniu rodzin KOAO miały miejsce dwa niecodzienne wydarzenia. Jedna z naszych rodzin obchodziła akurat tego dnia rocznicę ślubu, co uczciliśmy życzeniami, oklaskami i pałaszowaniem przyniesionego przez Jubilatów tortu. Drugą okazją był Festiwal Palm, podczas którego dzieci zaprezentowały przyniesione przez siebie palemki, w różnym stopniu zrobione własnoręcznie lub rodzinnie. Każda występująca w festiwalu palma dostała od Ośrodka do kompletu wielkanocnego baranka z cukru. Niektóre z palemek można zobaczyć poniżej.