Jubileusz 15-lecia Ośrodka

W 2009 roku nasz Ośrodek obchodził piętnastolecie swojego istnienia. Zaczęliśmy oficjalne świętowanie piknikiem dla rodzin adopcyjnych w Piaskach Duchownych. Uczciliśmy też ten jubileusz przez uroczystą mszę świętą w katedrze warszawsko-praskiej, w dn. 18.10.09r. o g.15.30. Wydaliśmy też kolejny Biuletyn Jubileuszowy. Zapraszamy do lektury o tych wydarzeniach i dziękujemy za pomoc w ich organizowaniu, oraz za wszelkie życzenia i okazane nam wyrazy życzliwości.

Otrzymaliśmy pisemne gratulacje i życzenia m.in. od:

– Ks. Bp. Henryka Hosera,

– Ks. Bp. Romualda Kamińskiego,

– Dyrektora Biura Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, p. Emilii Błaszak,

– Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, p.Jolanty Koczorowskiej,

– organizacji zajmujących się adopcjami zagranicznymi (La Cicogna, Il Cammino Per La Famiglia, Azione Per Famiglie Nuove, Creixer Junts, BFA-A Children Above All, Stichting Kind En Toekomst),

– ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (OAO Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Katolickiego OAO w Kwidzynie),

– oraz od naszych rodziców i byłych współpracowników.