Grupa wsparciowo-warsztatowa dla rodzin adopcyjnych i zastępczych.

Dzień dobry,

w Centrum Dziecka i Rodziny prowadzonym przez Fundacje Dajemy Dzieciom Siłę od wielu lat wspieramy rodziców w budowaniu bezpiecznej więzi z dzieckiem i wychowaniu w szacunku i rozumieniu jego potrzeb. Aktualnie rekrutujemy rodziców adopcyjnych i zastępczych do grupy wsparciowo-warsztatowej „Grunt to przywiązanie”.
Każde dziecko od urodzenia jest aktywnym uczestnikiem budowania relacji z innymi. Adoptowane dziecko przeważnie ma za sobą pewien bagaż doświadczeń w tym zakresie i już zerwanych więzi z pierwszymi opiekunami. Budowanie bliskości w rodzinie adopcyjnej/zastępczej jest wyzwaniem zarówno po stronie dziecka jak i jego nowych opiekunów.
Celem warsztatu jest wprowadzenie rodziców do tematyki tworzenia więzi i rozwijania bezpiecznej relacji z dzieckiem, poprzez wspólne spędzanie czasu, zabawę, uczenie się rozumienia potrzeb dziecka i rozpoznawania jego emocji. Podczas zajęć rodzice także zachęcani są do pracy nad własnymi emocjami i reakcjami pojawiającymi się w relacji z dzieckiem.
Grupa jest bezpiecznym miejscem, w którym rodzice mogą dzielić się swoim doświadczeniem, aktualnie przeżywanymi trudnościami i sukcesami, dawać i otrzymać wsparcie ze strony innych uczestników.
Informacje organizacyjne:
– Kwalifikacja do grupy poprzedzona jest jedną lub więcej konsultacjami z psychoterapeutą.
– Grupa obejmuje 12 spotkań 1 raz w tygodniu (2 godziny) w ciągu dnia.
– Spotkania grupy odbywać się będą online na platformie Zoom.
Prowadzenie: Magda Winiarska-Smoczyńska, Anna Kossakowska, psycholożki, psychoterapeutki z Centrum Dziecka i Rodziny FDDS.
Zapraszamy mieszkańców woj. mazowieckiego.
Zgłoszenia przez stronę: https://rodzice.fdds.pl/spotkanie/grunt_to_przywiazanie/