Formularz zgłoszeniowy – przygotowanie do adopcji, spotkania online