Formularz zgłoszeniowy na szkolenie – wideospotkanie Skype


  Szanowni Państwo,

  ze względu na ogłoszenie stanu epidemii koronawirusa COVID-19 brak jest możliwości prowadzenia szkoleń w formie stacjonarnej. Mając na uwadze potrzebę ich kontynuowania informujemy, że będą one prowadzone przez Katolicki Ośrodek Adopcyjny w formie e-szkoleń. Warsztaty takie będą odbywały się w formie wideospotkania realizowanego przy pomocy aplikacji Skype.

  Po ustąpieniu epidemii warsztaty będą prowadzone w formie stacjonarnej. Dotyczyć to będzie również sytuacji, w których Państwo nie zdecydujecie się lub nie będziecie mieć możliwości wzięcia udziału w zajęciach prowadzonych w formie wideospotkania.

  W celu potwierdzenia chęci kontynuacji szkolenia w formie wideospotkania prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

  Imię i nazwisko (wymagane):

  Adres email (wymagane):

  Nazwa użytkownika Skype (wymagane):

  Telefon kontaktowy (wymagane):


  Dane te nie będą udostępniane przez Katolicki Ośrodek Adopcyjny. Są niezbędne do realizacji szkolenia poprzez aplikację Skype.
  Katolicki Ośrodek Adopcyjny nie wyraża zgody na utrwalanie szkolenia tak w formie audio, jak i wideo. Materiały i szkolenie jest objęte prawami autorskimi.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji udziału w organizowanym przez Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie e-szkoleniu (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katolicki Ośrodek Adopcyjny z siedzibą
  w Warszawie, ul. Ratuszowa 5, 03-461 Warszawa.
  Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem
  e-mail: katolickiosrodek@interia.pl.
  Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail:
  katolickiosrodek@interia.pl
  Zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityka Prywatności:
  https://adopcja.org/polityka-prywatnosci-katolickiego-osrodka-adopcyjnego/


  Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Samochód.