Jubileusz Bonifratrów

W uroczystym dniu inauguracji obchodów Roku Jubileuszowego 400-lecia obecności Bonifratrów w Polsce (8 marca 2009 roku) – w roku duszpasterskim przebiegającym pod hasłem „Otoczmy troską życie” – przyznano Katolickiemu Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu wyróżnienie „Skrzydła św. Rafała Archanioła Facite bene fratres„. Wyróżnienie Czytaj dalej