Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie

Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie

Deklaracja dostępności

Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://adopcja.org/• Data publikacji strony internetowej: 2023-12-19• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-19Status pod względem zgodności z ustawąStrona internetowa jest częściowo […]

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie Pani/Pana o przysługujących prawach w zakresie ochrony danych osobowych oraz podstawach prawnych, celach i odbiorcach danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływie takich danych […]

Skip to content