Biuletyn na 15-lecie Ośrodka

Na 15-lecie KOAO powstał kolejny, drugi już Biuletyn Jubileuszowy. Można było go dostać podczas mszy jubileuszowej w katedrze, ale wciąż jest też dostępny w Ośrodku.

Biuletyn otwiera Słowo ks. Arcybiskupa Henryka Hosera. W części pierwszej, „U nas w Ośrodku”, przeczytać można artykuł p.Dyrektor, Zofii Dłutek, opisujący powstanie, historię i współpracowników Ośrodka na przestrzeni piętnastu lat, program szkolenia i statystyki dotyczące naszej pracy. Poruszone są też tematy, dotyczące więzi emocjonalnych z dzieckiem przysposabianym (A.Lipska „Swoje-obce dziecko”) i jawności adopcji (M.Romanowska „Jawność adopcji – problem czy radość?”). Następnie zamieszczona jest refleksja ks.Marka Kruszewskiego „Msze święte dla Rodzin Adopcyjnych”, oraz artykuły dotyczące trudności w przeżywaniu bezdzietności (ks.dr Michał Kozak MIC „Skrzyżowanie na pustkowiu bez kapliczek i bez drogowskazów”) i technik sztucznej reprodukcji (ks. Wacław Madej „In vitro – niszcząca pomoc”). Część tę kończy wypowiedź dyrektora IPO w Otwocku, p.Doroty Polańskiej „Dziecko i jego samotność – z doświadczeń Interwencyjnej Placówki Opiekuńczej”.

Część druga biuletynu, „U nas w Rodzinie”, rozpoczyna się listami rodzin biologicznych do swoich dzieci. Następnie rodziny adopcyjne i zastępcze (zarówno rodzice jak i starsze rodzeństwo) dzielą się swoim doświadczeniem. Poruszają tematy mierzenia się z bezdzietnością, podejmowania decyzji o przyjęciu dziecka nie urodzonego przez siebie, przeżywania cyklu szkoleń, czekania na propozycję dziecka, pierwszego kontaktu z nim, a także życia już w powiększonym składzie. Ukazują wiele radości i spełnienia, mimo przeżywanych często trudności zdrowotnych, wychowawczych, emocjonalnych. Temat wieńczą historie adopcyjne opowiedziane przez dzieci, które trafiły do adopcji zagranicznej.

Biuletyn zawiera także wybór z Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin i dokumentów Kościoła na temat rodziny, wykaz Katolickich Ośrodków Adopcyjno-Opiekuńczych, oraz informacje o Fundacji Rodzin Adopcyjnych.

Stworzenie i wydanie biuletynu nie byłoby możliwe bez ogromnego zaangażowania i pomocy ze strony rodzin zastępczych i adopcyjnych, oraz Przyjaciół naszego Ośrodka i sponsorów, m.in. FRA. Serdecznie dziękujemy za zdjęcia dzieci i rodzin, za artykuły, wspomnienia i listy.