Mechanizm powielania patologii społecznej

Ochrona poczętego życia według doświadczeń wynikających z pracy Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie powinna obejmować pomoc rodzinie i dziecku w kolejnych trzech etapach życia dziecka: