CENTRUM PSYCHOLOGICZNE ITEM
TERESA JADCZAK-SZUMIŁO , EMIL SZUMIŁO
UL. SIENKIEWICZA 27
TEL. 667 886 387
e-mail: emilszu@poczta.onet.pl;


Warsztaty dla rodziców.
„Regulacja emocji w paradygmacie przywiązania”

Warsztaty adresowane są do rodziców. Dają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozumienia i wspierania rozwoju dziecka. W trakcie warsztatów rodzice mają szansę spojrzeć na funkcjonowanie dzieci w kontekście historii ich życia, mają szansę dowiedzieć się co oznaczają trudne zachowania. Ich dzieci, skąd się biorą i jak można wesprzeć dziecko na drodze do zmiany.
Rodzice będą mogli skorzystać ze wsparcia umożliwiającego im zrozumienie ich własnych emocji pojawiających się w relacji z dzieckiem.
Warsztaty odbywają się w II modułach, każdy z modułów odbywa się w weekend, piątek od 15, sobota od 9-18, niedziela od 9-15.
Po cyklu warsztatów, osoby , które podejmą działania mogą liczyć na wsparcie polegające na możliwości uczestniczenia w spotkaniach superwizyjnych.