Aktualności:
  |   Książki warte przeczytania  |   Okno życia  |   Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z FAS - ZAPROSZENIE  |   Biuletyn Jubileuszowy Ośrodka   |  
Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie

Dla osób chcących dowiedzieć się więcej o adopcji
- link do audycji radiowych z udziażem p. Dyrektor Z. Dłutek

więcej tutaj...

Reportaż U. Kacprzak
"To nie my ustalamy reguły gry"JUBILEUSZ XX-LECIA OŚRODKA

więcej tutaj...

Bycie rodzicem to wielka radość, ale i wyzwanie.


Szczególnie w przypadku dzieci z FAS. Opiekując się mało przewidywalnym dzieckiem łatwo o przeciążenie i zniechęcenie. A tymczasem nasze dzieci potrzebują bezpiecznej bazy: zdecydowanych, konsekwentnych i spokojnych rodziców. To dopiero jest wyzwanie. Dlatego serdecznie zapraszamy rodziców adopcyjnych i zastępczych dzieci z FAS - podzielmy się naszymi doświadczeniami. To wzbogaca każdego z nas.

Wiem o tym, bo sama jestem mamą FAScynującej córeczki.
Barbara Markowska.

PIKNIK W OSTRÓWKU - WSPOMNIENIEComiesięczne spotkania środowiska Rodzin Adopcyjnych


Odpowiadając na potrzebę wielu rodzin, które w ważnym dla nich okresie zetknęły się z naszym Ośrodkiem, kontynuujemy comiesięczne spotkania Środowiska Rodzin Adopcyjnych. Chcielibyśmy spotkać się z Państwem i z Waszymi dziećmi, aby pogłębić naszą znajomość.  


Termin następnego spotkania: 14 styczeń 2018 roku.
Więcej na temat innych spotkań w osobnym dokumencie.
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.), w roku bieżącym rola i zakres zadań Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie ul. Ratuszowej 5 uległy zmianie.
Z dniem 1 stycznia 2012r. adopcja jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez samorząd województwa. Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie nadal współpracuje z samorządem, tym razem szczebla wojewódzkiego.
W 2012 roku nadal posiada uprawnienia do realizacji adopcji krajowych i zagranicznych w ramach środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa, na podstawie umowy w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego, zawartej pomiędzy jego organem założycielskim, Diecezją Warszawsko-Praską, a Samorządem Województwa Mazowieckiego.


Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie pod wezwaniem Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała jest placówką niepubliczną powożaną dekretem Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej. Działalność podjął 1 października 1994. Ma więc już kilkunastoletnią historię. Ośrodek ma swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Ratuszowej 5.
Celem działalności określonej przez statut jest zapobieganie sieroctwu społecznemu przez stworzenie każdemu dziecku możliwości rozwoju w najbardziej korzystnym środowisku rodzinnym: naturalnym - przez pomoc rodzinie biologicznej lub zastępczym - przez przygotowanie rodziny adopcyjnej.
Otwórzmy nasze domy, zamknijmy domy dziecka!

jeśli zastanawiasz się nad adopcj? dziecka...

jeśli szukasz rodziny, której chcesz powierzyć dziecko niechciane ...

jeśli szukasz pomocy dla samotnej matki...

jeśli chcesz nam pomóc ...

jeśli chcesz wiedzieć więcej o adopcji...

Zapraszamy na strony internetowe Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie!

Skorzystaj z menu po lewej stronie!

webmaster: admin@adopcja.org