Kontakt
Nasz adres:
Katolicki Ośrodek Adopcyjny
ul. Ratuszowa 5
03-461 Warszawa

Sekretariat:
tel./fax (22) 618 - 92 - 45
(godz. 9:00 - 18:00)

Telefon zaufania
"Pomoc matce - życie dziecku"

(22) 619-63-95

Adopcje krajowe
tel. (22) 818-53-37

Adopcje zagraniczne
tel/fax (48) 22 818-54-30
(godz.: 9:00 - 15:00)

Poczta elektroniczna:
katolickiosrodek@interia.pl

Godziny dyżurów
wtorek 10:00 - 12:00
środa 15:30 - 18:00
czwartek 15:30 - 18:00

Konto:
PEKAO S.A. O/Warszawa 95 1240 6074 1111 0000 4994 1603