W uroczystym dniu inauguracji obchodów Roku Jubileuszowego 400-lecia obecności Bonifratrów w Polsce (8 marca 2009 roku) - w roku duszpasterskim przebiegającym pod hasłem "Otoczmy troską życie" - przyznano Katolickiemu Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu wyróżnienie "Skrzydła św. Rafała Archanioła Facite bene fratres".

Wyróżnienie to zostało ustanowione w 2007 roku przez Szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie w roku Jubileuszu 10-lecia powrotu do zakonu oraz Galerię Art Cherub dla uhonorowania osób, które w swoim codziennym życiu i działaniu na rzecz drugiego człowieka w sposób szczególny, z ewangeliczną miłością i oddaniem realizują bonifraterskie wezwanie "Bracia czyńcie dobro".