ARCHIWUM
Jubileuszowa adopcja


Na spotkaniu Rodzin Adopcyjnych w niedzielę 18.09.2011r. świętowaliśmy radosny jubileusz. W lipcu 2011 roku miała miejsce tysięczna adopcja krajowa przeprowadzona w naszym Ośrodku! Zaproszoną jubileuszową rodzinę obdarowano modlitwą w jej intencji, gratulacjami i pamiątkową książką z opowiastkami dla dzieci.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2011r.


Jako jeden ze współorganizatorów, nasz Ośrodek wziął czynny udział w warszawskim Dniu Rodzicielstwa Zastępczego. Podczas Dnia Otwartego w ośrodkach adopcyjnych (22.05.2011r.) nasi pracownicy udzielali konsultacji telefonicznych i osobistych wszystkim osobom zainteresowanym przysposobieniem i rodzicielstwem zastępczym.

Niedziela Palmowa 17.04.2011r.


W Niedzielę Palmową 17. kwietnia na mszy świętej i spotkaniu rodzin KOAO miały miejsce dwa niecodzienne wydarzenia. Jedna z naszych rodzin obchodziła akurat tego dnia rocznicę ślubu, co uczciliśmy życzeniami, oklaskami i pałaszowaniem przyniesionego przez Jubilatów tortu. Drugą okazją był Festiwal Palm, podczas którego dzieci zaprezentowały przyniesione przez siebie palemki, w różnym stopniu zrobione własnoręcznie lub rodzinnie. Każda występująca w festiwalu palma dostała od Ośrodka do kompletu wielkanocnego baranka z cukru. Niektóre z palemek można zobaczyć TUTAJ. Jeśli któreś z rodziców ma jeszcze zdjęcie palmy swojego dziecka to prosimy o przesłanie do galerii opisanego zdjęcia mailem na adres Ośrodka."
Jubileusz Bonifratrów - 2009 rok
W uroczystym dniu inauguracji obchodów Roku Jubileuszowego 400-lecia obecności Bonifratrów w Polsce (8 marca 2009 roku) - w roku duszpasterskim przebiegającym pod hasłem "Otoczmy troską życie" - przyznano Katolickiemu Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu wyróżnienie "Skrzydła św. Rafała Archanioła Facite bene fratres".

Wyróżnienie to zostało ustanowione w 2007 roku przez Szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie w roku Jubileuszu 10-lecia powrotu do zakonu oraz Galerię Art Cherub dla uhonorowania osób, które w swoim codziennym życiu i działaniu na rzecz drugiego człowieka w sposób szczególny, z ewangeliczną miłością i oddaniem realizują bonifraterskie wezwanie "Bracia czyńcie dobro".Jubileusz KOAO - 2009 rok


W 2009 roku nasz Ośrodek obchodził piętnastolecie swojego istnienia. Zaczęliśmy oficjalne świętowanie piknikiem dla rodzin adopcyjnych w Piaskach Duchownych. Uczciliśmy też ten jubileusz przez uroczystą mszę świętą w katedrze warszawsko-praskiej, w dn. 18.10.09r. o g.15.30. Wydaliśmy też kolejny Biuletyn Jubileuszowy. Zapraszamy do lektury o tych wydarzeniach i dziękujemy za pomoc w ich organizowaniu, oraz za wszelkie życzenia i okazane nam wyrazy życzliwości.

Otrzymaliśmy pisemne gratulacje i życzenia m.in. od:

- Ks. Bp. Henryka Hosera,

- Ks. Bp. Romualda Kamińskiego,

- Dyrektora Biura Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, p. Emilii Błaszak,

- Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, p.Jolanty Koczorowskiej,

- organizacji zajmujących się adopcjami zagranicznymi (La Cicogna, Il Cammino Per La Famiglia, Azione Per Famiglie Nuove, Creixer Junts, BFA-A Children Above All, Stichting Kind En Toekomst),

- ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (OAO Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Katolickiego OAO w Kwidzynie),

- oraz od naszych rodziców i byłych współpracowników.